Regulamin konkursu „Nazwij TITOTki”

1. Organizatorem konkursu „Nazwij TITOTki”, przeprowadzanego na Fanpageu na Facebooku pod adresem URL: https://www.facebook.com/TitotFashion/, jest NICE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Świętych Cyryla i Metodego 31/1, Bytom 41-909. 

2. Konkurs trwa przez siedem dni od dnia ogłoszenia konkursu w przypadku każdego zdjęcia. Trwać więc będzie:

- od 20.02.2019 do 27.02.2019 w przypadku pierwszego zdjęcia opublikowanego na Fanpage na Facebooku marki TITOT
- od 21.02.2019 do 28.02.2019 w przypadku drugiego zdjęcia
opublikowanego na Fanpage na Facebooku marki TITOT
- od 22.02.2019 do 01.03.2019 w przypadku trzeciego zdjęcia
opublikowanego na Fanpage na Facebooku marki TITOT
- od 23.02.2019 do 02.03.2019 w przypadku czwartego zdjęcia
opublikowanego na Fanpage na Facebooku marki TITOT
- od 24.02.2019 do 03.03.2019 w przypadku piątego zdjęcia
opublikowanego na Fanpage na Facebooku marki TITOT

3. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać aktywne konto na Facebooku oraz dostęp do sieci Internet.

4. W konkursie może wziąć udział każda osoba zamieszkująca terytorium Polski, posiadająca konto na Facebooku, która spełni wymagania określone w punkcie 5 tegoż regulaminu.

5. Konkurs polega na wymyśleniu nazwy dla kapci znajdujących się na zdjęciu dołączonym do posta konkursowego w dniach wymienionych w punkcie 2. Aby wziąć udział w konkursie należy pod opublikowanym przez organizarota zdjęciem na Fanpageu w komentarzu wpisać stworzoną samodzielnie nazwę kapci Titot znajdujących się na zdjęciu.

6. Każda osoba może wziąć udział we wszystkich pięciu częściach konkursu. Może więc stworzyć nazwę pod każdym publikowanym zdjęciem konkursowym, jednak pod każdym zdjęciem powinien zostać napisany przez jedną osobę tylko jeden komentarz.

7. Zwycięski komentarz wybierany jest przez Jury, w skład którego wchodzi ekipa TITOTa.

8. Autor zwycięskiego komentarza otrzymuje nagrodę- parę kapci znajdującą się na zdjęciu, którego dotyczył zwycięski komentarz, w dowolnym wybranym przez siebie rozmiarze.

9. Wyniki ogłoszone zostaną do tygodnia po zakończeniu wszystkich części konkursu- tj. do 11.03.2019 r.

10. Autor zwycięskiego komentarza ma siedem dni na podanie rozmiaru kapci oraz danych wysyłkowych wraz z numerem telefonu dla kuriera w wiadomości prywatnej na Facebooku na profilu marki TITOT. Dane podane przez zwycięzcę zostaną wykorzystane tylko w celu realizacji zamówienia.

11. Organizator ma tydzień na wysyłkę wybranej przez zwycięzcę nagrody na podany przez zwycięzcę adres.

12. Nie ma możliwości zamiany wygranej na równowartość pieniężną.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zamian do regulaminu.

14. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązywać będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.